Choď na obsah Choď na menu
 


pci graficke karty

 PCI (z anglického Peripheral Component Interconnect) alebo PCI Standard (v praxi sa však takmer vždy skracuje na PCI) je počítačová zbernica pre pripojenieperiférií k základnej doske, ktorá nie je obmedzená na platformu osobnýchpočítačov PC. Používa paralelný prenos dát (šírka 32 alebo 64 bitov) a jeorientovaná na prenos správ miesto priamej komunikácie (anglicky messagepassing). Od zvyšku systému je oddelená pomocou PCI mostov, ktorésprostredkovávajú komunikáciu s pripojenými kartami. V jednom počítači je jedna alebo aj viac nezávislých PCI zberníc. Jej prostredníctvom je možné pripojiťnasledujúce periférie:
integrovaný obvod zabudovaný priamo do základnej dosky - označuje sa akoplanárne zariadenie
rozširujúca karta, ktorá sa vsunie do konektora (soketu) zbernica
Zbernica PCI bola bežná v osobných počítačoch, kde ako štandardný rozširujúcazbernica nahradila zbernicu ISA a VESA Local Bus, ale objavovala sa aj vmnohých iných typoch počítačov. Nízka priepustnosť PCI zbernice viedla k vytvoreniu špecializovaného portu AGP určeného pre grafické karty, ktorý je rýchlejší ako PCI zbernice a zároveň priniesol ďalšie vylepšenia. PCI a AGP bolidlhú dobu súčasťou väčšiny vyrábaných základných dosiek pre PC. V súčasnejdobe sú PCI aj AGP nahradené zbernicou PCI Express, ktorá používa sériovýprenos. Špecifikácia PCI sa zaoberá fyzickými rozmermi zbernice (vrátanerozstupu vodičov), elektrickými charakteristikami, časovaním zbernice a protokoly.Tieto špecifikácie je možné zakúpiť od konzorcia PCI Special Interest Group(PCISIG).

Práca na PCI začali v laboratóriách Intel okolo roku 1990. PCI 1.0, ktorá bola iba špecifikácií na úrovni komponentov, bola zverejnená 22. júna 1992. PCI 2.0, ktorá prvá založila štandard pre konektor a slot základné dosky, bola uvoľnená 30.apríla 1993. PCI 2.1 bola vydaná 1. júna 1995.
PCI sa okamžite začala používať v serveroch, nahradila MCA a EISA zbernicu. V osobných počítačoch PCI pomaly nahrádzala VESA Local Bus (VLB) a na trh nijak výrazne neprenikla až do konca roku 1994, kedy sa začala používať v osobných počítačoch s procesorom Pentium. Okolo roku 1996 VLB zbernice takmer zanikla a výrobcovia začali používať PCI dokonca pre počítače s procesorom Intel 486. EISA bola používaná spolu s PCI až do roku 2000. Apple prijal PCI pre profesionálne počítače Power Macintosh (nahradil tak NuBus) v roku 1995 a produktový rad Performa (náhrada LC PDS) v roku 1996.
Následné revízie PCI pridali nové vlastnosti a vylepšenia výkonu, vrátane štandardu 66 MHz a 3,3 V, následne 133 MHz PCI-X štandardu. PCI-X 1.0b rovnako tak ako PCI-X 2.0 sú spätne kompatibilné s niektorými PCI štandardmi.Od uvedenia sériového štandardu PCI Express v roku 2004 výrobcovia základných dosiek začali znižovať množstvo PCI slotov v prospech nového štandardu PCI-E. Hoci je stále bežné používať obe rozhrania vedľa seba, klasická PCI bude pravdepodobne vytlačená v nasledujúcich rokoch.
[Upraviť] Prerušenie

Špecifikácia PCI protokolu zaisťuje, že prerušenie môžu byť zdieľaná, takže o jedno prerušenie sa môže deliť viac kariet. Ovládače sú potom vyvolané v sérii a tak je zaistené, že je príslušné zariadenie obslúženie. Nevýhodou je však vyššia latencia a réžia obsluhy prerušenia, a preto sa zvyčajne veľmi aktívne zariadenia umiestňujú na samostatné prerušenie (typicky radič diskov a sieťová karta).Zbernica PCI obsahuje štyri linky prerušenia a všetky z nich sú dostupné každému zariadeniu. Každému zariadenia tak môžu byť pri inicializácii zbernice až štyri prerušenia, čo však nie je bežné. Zároveň sú k dispozícii len štyri prerušenia, ktoré označujeme INTA #, INTB #, INTC # a INTD #, ktoré sú v PCI mosta asociovaná s vonkajšími prerušeniami procesora (ich konkrétne priradenie nie je obvykle užívateľsky nastaviteľné).
Fyzicky sú jednotlivé linky prerušenia na zbernici zapojené kaskádovito, takže INT # A je v prvom slotu na prvú pozíciu, v druhom slotu na druhej pozícii atď Ak chceme, aby bola karta asociovaná s iným prerušením, a nie je možné to dosiahnuť zmenou v nastavení BIOSu, stačí obvykle posunúť karty do iných slotov, čo je nutné najmä u základných dosiek s viac ako štyrmi sloty pripojenými na jedinú PCI zbernici. Jednoduchá zariadenia používajú obvykle len svoje prvé prerušenie, takže záťaž jednotlivých prerušenia je v ideálnom prípade u štyroch slotov rovnomerne rozložená medzi zmienené štyri linky prerušenia.
Linky prerušenia na zbernici PCI sú úrovňovo spúšťané. Tomuto spôsobu spúšťanie prerušenia bola daná prednosť pred spúšťaním cez hranu, aby bolo možné použiť obsluhu zdieľanej prerušovacie linky, a tiež kvôli robustnosti - hranou spustená prerušenia sa ľahko premeškáme. Avšak, táto výhoda je za cenu flexibility. Jedno prerušujúci zariadenie môže blokovať všetky ostatné zariadenia na rovnakej linke prerušenia.
Neskoršie revízie PCI špecifikácií pridávajú podporu pre prerušenie signalizované správou. V tomto prípade zariadení oznamuje svoju požiadavku na obslúženie zápisom do pamäte, nedáva teda o sebe vedieť prostredníctvom vyhradenej linky. Výsledkom je riešenie problému s nedostatkom prerušovacie liniek. Aj keď sú vektory prerušenia stále zdieľané, nedochádza tu k problému so zdieľaním úrovňovo spúšťaných prerušenia. Tiež to rieši problém so smerovaním, pretože zápis do pamäte nie je nepredvídateľne menený medzi zariadením a hostiteľom. Pretože signalizácia správami je zviazaná, rieši to niektoré synchronizačný problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť s vyslanými zápisy a nesvázanými prerušovacím linkami.
PCI Express už fyzické linky pre prerušenie nemá, používa výhradne posielanie správ.
[Upraviť] Automatická konfigurácia

V čase, keď v PC kraľovala zbernice ISA, bolo pri pridaní novej karty do systému nevyhnutné, aby jej majiteľ nastavil najprv kartu a potom rovnako aj jej ovládač.Zároveň bolo nutné, aby žiadne dve karty neboli v konflikte (neboli nastavené rovnako, alebo tak, že sa ich nastavenie prekrývalo). Pridať do počítača kartu tak nebolo vôbec jednoduché. Preto bol vyvinutý štandard PnP (Plug and Play), ktorý umožňoval, aby karta bola jednoducho zasunutá do slotu ao zvyšok sa postaral sám počítač a operačný systém. Spočiatku nebolo toto rozšírenie vždy úplne funkčné a jeho podpora zo strany software bola tiež minimálna. PnP bolo firmou Intel zakomponované priamo do PCI štandardu a vo Windows 95 už bola prítomná aj jej systémová podpora.
[Upraviť] Postup automatickej konfigurácie zariadení
karta je vsunutá do slotu vypnutého počítača
po zapnutí počítača je aktivovaná PnP časť BIOSu
BIOS postupne vyzve všetky zariadenia pripojené k zbernici na identifikáciu
zariadenia odosielajú svoje identifikátory a požiadavky
BIOS pridelí nižšie uvedené systémové prostriedky medzi pripojené zariadenia tak, aby nedošlo ku konfliktom:
prerušenia
I / O porty
adresový priestor v pamäti RAM (pre pamäť na karte)
údaje o konfigurácii sú umiestnené do pamäte
je spustený operačný systém
podľa identifikácia zariadenia operačný systém vyhľadá ovládače
ovládače si prečítajú konfiguráciu svojich zariadení a začnú je obsluhovať
Konfigurácia jednotlivých zariadení je uložená v registroch PCI zbernice (ESCD - Extended System Configuration Data), ktoré môžu byť použité pri ďalšom štarte počítača. Užívateľ v niektorých verziách BIOSu môže ručne vynútiť novú kompletný inicializáciu pomocou vymazanie ESCD. BIOSy, ktoré podporujú ACPI, ukladajú do špeciálnych tabuliek oveľa viac informácií.
Celý proces automatickej konfigurácie funguje skôr ako čierna skrinka, takže užívateľ má obvykle minimálne možnosti, ako ho ovplyvniť. Z rovnakého dôvodu nie je výsledok automatickej konfigurácie predvídateľný ani u podobných zariadení.
[Upraviť] CharakteristikaTypická 32 bitová PCI karta, v tomto prípade SCSI adaptér od ADAPTEC


PCI-X karta - Gigabitový Ethernet
[Upraviť] PCI zbernice používané v bežných domácich PC
šírka zbernice 32 bitov
hodiny s kmitočtom 33,33 MHz a synchrónnym prenosom
maximálna teoretická prenosová rýchlosť 133 MB za sekundu (33,33 MHz × 32 bitov ÷ 8 bitov / byte = 133 MB / s)
prenosovú kapacitu zdieľa všetky pripojené zariadenia
prakticky je maximálna rýchlosť nižšia (časť sa spotrebuje na réžiu zbernice)
vtedajší bežný pevný disk dokázal pri sekvenčnom čítaní dosiahnuť 60 MB / s
pripojíme Ak na zbernici PCI kartu IDE radiča s dvoma diskami, nebude už klasická PCI zbernice stačiť
32 bitová adresová zbernica (adresácia až 4 GB pamäte RAM)
32 bitové adresy I / O portov
256 bajtov konfiguračného priestoru
[Upraviť] PCI zbernice pre výkonné stanice a servery
šírka zbernice 64 bitov
hodiny s kmitočtom 66 MHz alebo 133 MHz
maximálna teoretická prenosová rýchlosť 266 MB alebo 532 MB za sekundu
[Upraviť] Verzia

Neskoršie verzie PCI umožňujú (av najposlednejšej verzii vyžadujú) 3,3 V sloty na základných doskách (iné kľúčovanie resp. Zárezy) a umožňujú kartám, aby boli buď dvakrát kľúčované pre obe napätia, alebo len pre 3,3 V
PCI 2.2 umožňuje 66 MHz signalizáciu (vyžaduje 3,3 V signalizáciu - najvyššia možná rýchlosť prenosu 533 MB / s)
PCI 2.3 dovoľuje použiť 3,3 V a univerzálny kľúčovanie, ale nedovoľuje kľúčovanie pre 5 V.
PCI 3.0 je konečný oficiálny štandard pre PCI zbernicu, bola úplne odstránená možnosť 5 V.
PCI-X je spätne kompatibilný s PCI 2.3 a zdvojnásobuje šírku na 64 bitov, upravuje protokol a zvyšuje maximálnu signalizačné frekvenciu na 133 MHz (najvyššia prenosová rýchlosť 1014 MB / s)
PCI-X 2.0 povoľuje 266 MHz frekvencia (najvyššia prenosová rýchlosť 2035 MB / s) a tiež 533 MHz, rozširuje konfiguračný priestor na 4096 bajtov, pridáva šestnásťbitový variantu a umožňuje signalizáciu na 1,5 V.
Mini PCI je nová forma PCI 2.2 pre použitie v prenosných počítačoch.
CardBus je karta PC pre 32 bitovú, 33 MHz PCI
Compact PCI používa moduly veľkosti kartička
PCI/104-Plus je priemyselná zbernica ktorá používa signály PCI s rôznymi konektormi
[Upraviť] Fyzická veľkosť karty
Karta plnej veľkosti je vysoká 107 mm a hlboká 312 mm. Výška zahŕňa okraj konektora karty. Okrem týchto rozmerov sú tiež štandardizované fyzické rozmery a umiestnenie podložky. Podložka je časť, ktorá drží kostru karty, aby ju stabilizovala, a tiež obsahuje externé konektory, takže sa zvyčajne upevňuje do rámčeka na zadnej strane počítača a je prístupná zvonku. PCI karta môže mať akékoľvek menšie rozmery, ale podložka musí mať vždy plnú veľkosť a byť správne umiestnená, aby karta správne pasovala do akéhokoľvek slotu PCI.Napriek tomu niektorí výrobcovia použili iné rozmery (napr. Dell). Karty polovičnej výšky a dĺžky, rovnako tak ako sloty, sú bežné, a očividne majú polovičné rozmery kariet plnej veľkosti. Iné karty so zníženou výškou sa nazývajú nízkoprofilové (low profile) alebo slim.
Existuje najmenej jedna redukovaná veľkosť zadnej podložky a tiež existuje veľmi kompaktná kostra, ktorá vyžaduje túto úpravu, ale toto nie je bežné.
[Upraviť] Rozširujúca karta polovičnej dĺžky (Half-length extension card)
Šírka 15,24 mm, hĺbka 175,26 mm, výška 106,68 mm.
[Upraviť] Kľúčovanie
Bežné PCI karty majú buď jeden alebo dva kľúčovacie zárezy podľa napäťovej signalizácie. Karty vyžadujúce 3,3 V majú zárez vedľa prednej strany karty (kde sa nachádzajú externé konektory) zatiaľ čo ty, vyžadujúce 5 voltov majú zárez na druhej strane. Takzvané univerzálne karty majú obaja zárezy a môžu prijímať oba typy signálov.

 
 

 

PortrétPosledné fotografie


Facebook


Archív

Kalendár
<< október / 2018 >>


Štatistiky

Online: 1
Celkom: 17250
Mesiac: 247
Deň: 9